( chèn bù )

谶步

【词语解释】
词典名字:

谶步

词典发音:

chèn bù

词典解释:

谶步 chèn bù

1.指以谶术对天象灾变的推算。步﹐推步。

详细解释:

谶步 chèn bù

指以谶术对天象灾变的推算。步,推步。《新唐书·后妃传上·则天武皇后》:“乃冶铜匭为一室,署东曰‘延恩’,受干赏自言;南曰‘招諫’,受时政失得;西曰‘申冤’,受抑枉所欲言;北曰‘通玄’,受讖步祕策。”

字母简称:

CB

单字释义: